Ostoskori

Henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännöt

Kyseiset käytännöt säätelevät asiakkaan henkilötietojen käsittelyä, kun asiakas käyttää ROSTOK.ee -sivustojen palveluja (ROSTOK). Asiakkaan henkilökohtaiset tiedot ovat tärkeitä ROSTOK:n palvelujen käyttämisen kannalta. Henkilötiedot käsittävät tiedot, joiden avulla henkilö (asiakas) on tunnistettavissa Käsittelyllä tarkoitetaan asiakkaan henkilötietojen keruuta, säilytystä, muuttamista, palauttamista, käyttöä, julkaisua, välittämistä, pyyhkimistä tai tuhoamista. Henkilötietojen käsittely tapahtuu ainoastaan asiakkaan suostumuksella, pois lukien tapaukset, jolloin lainsäädäntö edellyttää tietojen tarkastelua.

ROSTOK suojaa asiakastietoja noudattamalla varoivaisuuden ja luottamuksellisuuden periaatteita. ROSTOK käyttää organisatorisia, fyysisiä ja tietoteknisiä keinoja asiakastietojen suojaamiseksi.

MIKSI ROSTOK KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJA?

ROSTOK tarvitsee henkilötietoja täyttääkseen sopimusvelvollisuuteensa asiakasta kohtaan, parantaakseen palvelun laatua, markkinointiin, täyttääkseen lainsäädännön asettamia juridisia velvoitteita sekä muista perustelluista syistä.

Asiakkaan kanssa sovittujen velvollisuuksien täyttäminen

ROSTOK käsittelee henkilötietoja täyttääkseen sopimuksen asettamat velvollisuudet, tarkemmin ottaen:

tilausten toimittamiseen (yhteydenpitoon asiakkaan kanssa, tilausten välittämiseksi toimittajille, tilausten maksamiseen, toimittamiseen ja palautuksiin sekä takuun varmistamiseksi)

tilauksen tilasta tiedottamiseen (asiakirjojen, kuten laskujen, teknisten dokumenttien, takuuasiakirjojen, välittämiseen)

Markkinointi

ROSTOK käyttää asiakkaan henkilötietoja markkinointiin, tarkemmin ottaen:

tarjousten ja tiedotteiden lähettämiseen sähköpostitse ja/tai matkapuhelinnumeroon (asiakkaan suostumuksella)

markkinatutkimukseen (mukaan lukien asiakkaan kuluttajatottumusten sekä asiakkaita kiinnostavien tuotteiden selvittämiseen)

Palvelun parantaminen

ROSTOK käsittelee henkilötietoja parantaakseen palvelun laatua, tarkemmin ottaen:

sivun käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

ROSTOK:n palvelun laatua koskevien kyselyiden teettämiseksi

asiakkaan tiedottamiseksi muutoksista palveluissa, tarjonnassa sekä teknisissä ratkaisuissa sekä ROSTOK:n toiminnasta tiedottaminen

MITÄ TIETOJA ROSTOK KERÄÄ?

ROSTOK kerää tietoja kolmella tavalla: henkilöityjä tietoja, anonyymia tietoa sekä cookies-tiedostoja.

Henkilöidyt tiedot

ROSTOK kerää henkilötietoja vain, jos asiakas ne antaa tehtyään tilauksen tai palautuksen sekä rekistöröidyttyään ROSTOK:n sivulle rostok.ee. Asiakas vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Henkilötiedot käsittävät nimen, puhelinnumeron, osoitteen (mukaan lukien maan, kaupungin ja postinumeron), sähköpostiosoitteen, tilinumeron (välttämätön tilausten maksamiseen sekä maksujen palauttamiseen asiakkaalle), henkilöllisyyden todistavat asiakirjat (välttämätöntä sopimusehtojen täyttämiseksi, kuten tilauksen luovuttaminen valtuutetulle henkilölle), auton rekisterinumeron, tilaukset

Anonyymit tiedot

Kuka tahansa voi vierailla rostok.ee -sivulla rekistöröitymättä ja syöttämättä henkilötietojaan.Tässa tapauksessa ainoa tieto, jonka vierailija jakaa ROSTOK:n kanssa, on hänen vierailunsa. Tätä tietoa kutsutaan anonyymiksi, ja se välitetään automaattisesti erilaisille analysointityökaluille, kuten Google Analytics, Google Tag Manager, Google Maps, Yandex Metrica, Facebook Widget. Tietoa käytetään ainoastaan ROSTOK:n työn parantamiseksi eikä sitä voida käyttää henkilökohtaisten tietojen keruuseen.

Anonyymi tieto käsittää: päivämäärän ja vierailun ajankohdan, alueen, kaupungin, katselukerrat, kirjautumissivun, siirtymiset mainosten kautta, hakukoneen, mainossysteemin, IP-osoite, hakuhistoria.

Evästeitä

ROSTOK käyttää evästeitä ylläpitääkseen rostok.ee -verkkokauppansa korkeaa tasoa. Se on välttämätöntä miellyttävämmän käyttökokemuksen takaamiseksi käyttäjälle sekä saadakseen tietoa sivun käytöstä, jotta ROSTOK käyttää sivuston kehittämisen tukena (esimerkiksi kuinka usein käyttäjä käy sivustolla ja millä sivuilla, mitä selainta ja laitteistoa käytetään)

Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka jäävät käyttäjän tietokoneelle. Nämä tekstitiedostot eivät ole haitallisia, eivät sisällä viruksia eivät ne ole jäljitettävissä yhteen ihmiseen tai IP-osoitteeseen. Suurin osa evästeistä poistetaan automaattisesti kun käyttäjä sulkee selaimen. Näitä evästeitä kutsutaan istuntokohtaisiksi. Muut evästeet pysyvät käyttäjän tietokoneella pidempään ja auttavat määrittämään, milloin käyttäjä tulee sivulle seuraavan kerran.

Suurin osa selaimista kerää evästeitä oletusasetuksena. Voitte muuttaa tämän menemällä selaimen turvallisuusasetuksiin ja kieltämällä evästeiden keruun. Tässä tapauksessa mitään evästeitä ei säilytetä koneellanne. Jos estätte evästeiden keruun, jotkut ominaisuudet sivuillamme voivat lakata toimimasta. Jotkut sivut voivat latautua väärin.

KUINKA KAUAN ROSTOK SÄILYTTÄÄ ASIAKKAAN HENKILÖTIETOJA?

ROSTOK säilyttää asiakkaan henkilötietoja niin kauan, kuin asiakas käyttää ROSTOK:n palveluja eikä vaadi omien tietojensa poistamista tai silloin kuin käytännöt sitä edellyttävät. Kuitteja ja laskuja säilytetään paikallisen lainsäädännön mukaan.

KENELLE ROSTOK VÄLITTÄÄ HENKILÖTIETOJA?

ROSTOK voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille täyttääkseen sopimuksien asettamat velvollisuudet. Kolmansia osapuolia ovat ROSTOK:n liikekumppanit, jotka tarjoavat ja/tai käyttävät postipalveluja tai tarjoavat maksupalveluja ja/tai välittävät maksuja. Yhteys ostajan ja maksusysteemin välillä on suojattu SSL-protokollalla, mikä takaa sen, ettei asiattomilla osapuolilla ole pääsyä maksutietoihin eivätkä he voi muuttaa välitettyä tietoa.

ROSTOK voi välittää henkilötietoja kolmansille osapuolille. Kolmansia osapuolia ovat liikekumppanit, joilta ROSTOK ostaa mainospalveluita.

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus:

saada tietää häntä koskevasta tiedoista

saada pääsy häntä koskeviin tietoihin

Oikaista väärää, epätarkkaa tai puutteellista tietoa tai muuttaa ja/tai täydentää henkilötietojaan omalla käyttäjätilillään. Asiakas vastaa lisäämiensä tai muuttamiensa tietojen oikeellisuudesta.

poistaa henkilötiedot, jos ne eivät ole enää tarpeen tai niiden käsittely ei tapahdu lain puitteissa, pois lukien tapaukset, jolloin ROSTOK:lla on laillinen oikeus säilyttää asiakkaan tietoja

kieltää tietojensa käyttämistä markkinointitarkoituksiin

rekistöröityessään olla antamatta suostumustaan henkilötietojen käyttämiseen suoramarkkoinnissa.

pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

saada tietonsa digitaalisena (tietojen siirrettävyys)

valittaa viranomaiselle Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel. +372 6274 135, fax +372 6274 137, e-mail: info@aki.ee, website: http://www.aki.ee/en

Saadakseen tietää henkilötietojen käsittelystä, muutoksista/korjauksista, hävittämisestä, rajaamisesta tai kielloista, asiakan pitäisi lähettää viestin osoitteeseen info@ROSTOK.ee. Kuvailkaa pyyntönne luonne viestissä. ROSTOK pidättää oikeuden pyytää kopion henkilökohtaisista tiedoista henkilöllisyyden todentamiseksi. ROSTOK on velvollinen vastaamaan kysymyksiin 30 päivän kuluessa.

Maksujen suorittaminen

Yrityksemme on henkilötietojen pääkäsittelijä, yritys välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle Maksekeskus AS: n käsittelijälle.